Nowe Ciche Ustawienia Systemowe, Rodzin i Organizacji

Czym są Ustawienia Systemowe rodzin?

Ustawienia Systemowe (zwane też Konstelacjami), zajmują się uzdrawianiem relacji międzyludzkich, w szczególności relacji w rodzinie. Podstawą pracy jest miłość i głęboki szacunek dla indywidualności człowieka i jego losu. System rodzinny tworzą przede wszystkim nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i dzieci. Każdy jest częścią tego systemu i jest powiązany z przodkami z wielu pokoleń, często nie mając świadomości, w jak znaczący sposób te relacje wpływają na jego własny los. Trudne wybory i ich konsekwencje, sekrety i przemilczenia, głębokie prawdy o związkach, choroby, depresje, psychozy, lęki, wewnętrzne przymusy i emocje, które się za nimi kryją, są połączone z konkretnymi osobami lub wydarzeniami w systemie rodzinnym i determinują nasze życie.

Przyjście na świat w konkretnej rodzinie jest związane nie tylko z dziedziczeniem genów ale także systemu przekonań i wzorców zachowań. Rodzina jest polem energetycznym tworzonym przez wszystkich jej członków, obecnych jak i wykluczonych, żywych i zmarłych. Jest systemem, który zarządzany jest sam z siebie i dąży do wyrównania, pojednania, przywrócenia porządku, harmonii i miłości. Dążenie to działa przez nas, pokazując zaburzenie w systemie. W tym polu, podczas pracy ustawieniowej wyłaniają się uwikłania w losy innych, wyłania się to co istotne i to, co ma znaczenie w indywidualnym losie klienta. W ten sposób ukazują się ukryte dynamiki relacji, które wychodząc na jaw zwalniają nas z powtarzalności wydarzeń w rodzinie.

Uznanie i przyjęcie do serca, tego co było odrzucone, osób, które były wykluczone, miłości, która była zakazana, bólu, nienawiści, rozpaczy, zapomnienia pozwala nam stać się wolnym. Roztapiają się blokady a miłość może swobodnie płynąć, dając nam siłę i oparcie. Buduje to zaufanie do życia oraz uwalnia do piękniejszego i radośniejszego bycia tu i teraz. Kiedy udaje nam się popatrzeć na całą naszą rodzinę bez oceniania i osądzania, na los naszych przodków taki jaki był, na wszystko, co tam się wydarzyło z poziomu Duszy, to wówczas powstaje nowa przestrzeń, a to co niezrozumiałe staje się jasne i przejrzyste. Dotarcie do miłości Duszy i Ducha uzdrawia, uczy szacunku i właściwej pokory dla ludzkiego losu oraz otwiera na metafizyczną jakość Życia. To co ujawnione, uświadomione i przepracowane prowadzi do uzdrowienia relacji, chorób, wyzwolenia z trudnego losu, odnajduje to, co utracone oraz pozwala zmienić nasze zachowanie tak aby nie było przyczyną cierpienia następnych pokoleń.


Kto jest twórcą metody ?

Twórca metody, Bert Hellinger studiował filozofię, teologię, pedagogikę oraz różne nurty psychologiczne. Spędził 25 lat w zakonie, w tym 16 lat na misji u Zulusów w Afryce Południowej. Obserwował ich społeczność, panujące między nimi relacje przepełnione szacunkiem i czcią dla autorytetu rodziców i przodków. Następnie na jego drodze życiowej pojawiła się m.in. psychoanaliza, terapia Gestalt, analiza transakcyjna, tarapia krzyku Janova, terapia rodzinna Ruth Mc Clendon i Leslie Kadies i odkrycie porządku pochodzenia, a także programowanie neurolingwistyczne i pewne elementy terapii prowokatywnej Franka Farelly`ego. Wszystkie te nurty stanowiły dla Berta Hellingera swoistą inspirację, całe swoje życie poświęcił badaniom nad porządkami życia, temu co dodaje energię, a co pochłania, co działa i jak działa, a co nie działa w życiu codziennym, dzięki czemu udaje się osiągnąć spełnione życie, a co powoduje trudności w osiągnięciu szczęścia, miłości, udanego związku, zdrowia czy harmonii.  Jego dorobek pracy Hellinger Sciencia®, służy dziś tysiącom ludzi na wszystkich kontynentach. Jest autorem kilkudziesięciu książek przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Prowadzi wykłady i szkolenia na całym świecie.

Co dają ustawienia systemowe?

  • otwierają drogę do miłości ponad podziałami, ponad granicami, religiami, osądami,  ponad sumieniem, które może stać na drodze ku życiu i miłości
  • pozwalają uzdrowić naszą relację z matką i z ojcem oraz innymi członkami systemu rodzinnego
  • pozwalają przywrócić harmonię w relacji partnerskiej oraz zakończyć dawne związki, sprawy, historie, które należą do przeszłości
  • dają możliwość wzrastania w rozwoju osobistym, poszerzania swojego postrzegania, budzenia współodczuwania i odblokowania energii miłości tam gdzie jest zablokowana
  • pomagają w zrozumieniu naszego losu, różnych wydarzeń, chorób, zachowań, emocji
  • pomagają pogodzić się ze stratą bliskich osób, spotkać się ze śmiercią i otworzyć na życie
  • pomagają wrócić do zdrowia, zauważyć z czym związane są symptomy choroby 
  • pozwalają szybko dotrzeć do przyczyn naszych blokad, konfliktów, lęków, chorób
  • otwierając drogę "ku więcej", ku doświadczaniu życia w pełni zwracają nas ku sukcesowi własnemu, w pracy i zawodzie