Zrealizuj swój potencjał zdrowotny.

Popraw stan Twojego zdrowia dzięki nowatorskim technikom.

Witam Cię na mojej stronie

Biopsychosomatyka to odmienny od klasycznego sposób postrzegania zdrowia i życia. Podstawowe narzędzia pracy to Totalna Biologia® dr Claude’a Sabbaha, Recall Healing® dr Gilberta Renaud oraz biopsychoanaliza dr Gerarda Athiasa, których korzeniem jest Germańska Nowa Medycyna dr Hamera.

Wierzę w to, że nie istnieją przypadki. Wszystko w naszym życiu dzieje się w określonym celu. Czasami tylko nie znamy jeszcze tego celu i nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Jeśli tu trafiłeś/trafiłaś to prawdopodobnie szukasz sposobu poradzenia sobie z jakąś trudnością. Może jest to jakieś zaburzenie lub dolegliwość fizyczna a może utknąłeś/utknęłaś w jakimś momencie Twojego życia, nie wiedząc co się dzieje? Czym jest choroba? Jakie jest jej źródło? Czy choroby tkwią w podświadomości? Czy jesteś autorem/autorką Twojego życia? Czy Ty piszesz własny scenariusz, czy jest on już za Ciebie napisany a Ty go tylko nieświadomie realizujesz?  Jeśli chcesz otrzymać odpowiedzi na te pytania, zapraszam Cię na konsultacje.

Biopsychosomatyka

Czym jest? Dlaczego tak to nazwałam?

Wyjaśniając etymologicznie znaczenie tych słów: bio (gr. życie), psyche (gr. tchnienie, dusza, psychika), soma (gr. ciało) można powiedzieć, że biopsychosomatyka obejmuje całość, łączy wszystkie poziomy aby spojrzeć na człowieka holistycznie.

W mojej pracy wykorzystuję zarówno przeogromną mądrość medycyny chińskiej jak też wyniki najnowszych badań w dziedzinie psychobiologii, psychogenealogii, neurobiologii i epigenetyki. Wszystkie te dziedziny mają ogromne znaczenie dla naszej fizyczności, dla naszego ciała i umysłu.

Nasze biologiczne ciało, dusza i psychika stanowią niepowtarzalną, nierozerwalną jedność. Tak też podchodzę do każdego człowieka. Indywidualnie i holistycznie. Każdy biologiczny organizm funkcjonuje jednocześnie na trzech płaszczyznach: w psychice, w mózgu, w narządach. Cokolwiek się dzieje przebiega we wszystkich trzech płaszczyznach jednocześnie. Dekodowanie biologiczne, którym posługuje się Totalna Biologia®/Recall Healing® jest zgodne również z nowym paradygmatem Bruce'a Liptona. Zmieniając siebie, swoje postrzeganie, zmieniasz ekspresję swoich genów, zmieniasz swoje komórki, możesz stać się zupełnie nowym człowiekiem. To tylko od Ciebie zależy jak daleko jesteś w stanie dojść. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma własne ograniczenia.

Patrząc z tej perspektywy, można powiedzieć, że każda choroba ma sens - pokazuje na zewnątrz to, czego jesteśmy nieświadomi, gdyż jest to ukryte głęboko w naszym wnętrzu. Tam musimy szukać rozwiązania. Poszukajmy razem.

Zapraszam.

"To, co nieuświadomione, powraca jako przeznaczenie."

Carl Gustav Jung.