Czego możesz spodziewać się podczas konsultacji?

  • Podczas konsultacji będziesz prowadzony/prowadzona poprzez zadawanie Ci właściwych pytań tak, aby zidentyfikować wydarzenia życiowe, które są źródłem emocjonalnych konfliktów bezpośrednio powiązanych z Twoim zaburzeniem zdrowia lub ograniczającym Cię zachowaniem.
  • Dokonamy gruntownej analizy historii Twojego życia (Linia życia), Twojego okresu „Plan/Cel” (18 miesięcy przed Twoim urodzeniem, pierwszy rok Twojego życia), Twoich programów rodowych (rozpatruję 3-4 generacje w drzewie genealogicznym).
  • Nowa świadomość i zmiana postrzegania pozwoli Ci uwolnić programy z podświadomości, które doprowadziły Cię do obecnego stanu zdrowia, problemu czy sytuacji, w której się znalazłeś/znalazłaś.
  • Zdobędziesz nową wiedzę, która uwolni Cię od starych wzorców w bezpiecznym, profesjonalnym otoczeniu.
  • Nauczysz się jak zmienić Twoje emocjonalne zachowania i jakich narzędzi użyć, aby zapanować nad stresem.
  • Porozmawiamy o tym jak wspierać proces zdrowienia w oparciu o Tradycyjną Medycynę Chińską.

Jak przygotować się do konsultacji?

Twoje aktywne uczestnictwo i zaangażowanie jest istotne dla przebiegu konsultacji, jak też uzyskanych efektów. Pytania obracają się wokół historii Twojego życia i Twoich przodków a Ty jesteś jedyną osobą posiadającą wszystkie informacje na ten temat. Będę Cię wspierać i kierować w procesie ale pamiętaj, że to Ty sam/sama posiadasz wewnętrzny potencjał aby wyeliminować problem, z którym się zmagasz. 

Przed konsultacją wyślę więc do Ciebie specjalny kwestionariusz, który pozwoli Ci przypomnieć sobie pewne zdarzenia z Twojego życia w chronologicznym porządku od Twojego urodzenia aż do chwili obecnej oraz zebrać informacje dotyczące Twoich przodków i Twojego okresu "Plan/Cel". Jeśli to możliwe najlepiej w tym celu porozmawiać z rodzicami. Wypełnij kwestionariusz i prześlij proszę do mnie. Pomaga mi on określić Twój stan zdrowotny i psychiczny czy też zrozumieć problem, z którym się zmagasz i z którym będziemy pracować. Takie wstępne informacje pomagają mi się lepiej przygotować do konsultacji z Tobą i nie tracimy na nie czasu podczas spotkania. Oczywiście wszystkie informacje, które mi powierzasz są poufne i pozostają tylko do mojego wglądu.

Wypełniony kwestionariusz należy przesłać najpóźniej na 3 dni robocze przed konsultacją. Brak dotrzymania tego terminu może utrudnić mi odpowiednią analizę danych i odpowiednie przygotowanie się do konsultacji.

Nota prawna

Konsultacja, której udzielam nie jest diagnostyką, nie zawiera porad medycznych ani też nie powinna być traktowana jako substytut porady lekarskiej lub psychologicznej. Nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. W żaden sposób NIE ZASTĘPUJE leczenia konwencjonalnego!

Zachęcam Cię wręcz do wykonania niezbędnych badań i posiadania diagnozy lekarskiej. Pracując z diagnozą łatwiej jest mi Tobie pomóc w odnalezieniu przyczyn choroby.

Istotne jest abyś kontynuował/ kontynuowała swoje leczenie i stosowała się do zaleceń lekarza pod którego jesteś opieką.

CELEM konsultacji jest znalezienie emocjonalnych przyczyn Twoich dolegliwości lub sytuacji życiowej i wspieranie Cię w powrocie do zdrowia czy też uwolnienie Cię od niechcianych wzorców zachowań.

Zastrzegam sobie prawo do łączenia metod w ramach jednej konsultacji.

Decyzja o sposobie pracy może być podjęta na podstawie kwestionariusza lub wcześniejszego wywiadu na temat Twojego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.

Decyzję o udziale w konsultacji każdy klient podejmuje dobrowolnie.

Opłata za konsultację NIE PODLEGA ZWROTOWI po jej odbyciu, jest natomiast możliwy zwrot pieniędzy jeśli konsultacja nie odbyła się z losowych przyczyn. Jest możliwe również przełożenie konsultacji na inny termin, jeśli informacja taka została przekazana przynajmniej 3 dni przed planowaną konsultacją.

Forma płatności / Cennik

Płatność gotówką lub w przypadku sesji na odległość (Skype) wpłata na konto przed konsultacją:

Nr konta: 76 1140 2004 0000 3802 8003 9349

UWAGA dot. sesji prowadzonych przez Skype'a! Tylko wpłata przed sesją gwarantuje, że sesja odbędzie się we wskazanym terminie. Brak wpłaty rozumiem jako rezygnację z sesji. 

KONSULTACJA TB/RH
Koszt pierwszej konsultacji z Totalnej Biologii/Recall Healing, która trwa 75 min.: 500 zł. 
Koszt następnych konsultacji z Totalnej Biologii/Recall Healing, które trwają po 75 min.: 450 zł.

Pakiet 5 Konsultacji 5x75 min.: 2 250,00 PLN
Pakiet 10 konsultacji 10x75 min.: 4 500,00 PLN

Możliwość zapłaty w przypadku konsultacji zagranicznych przez PayPal poniżej (ceny są wyższe z uwagi na opłaty, które pobiera PayPal).

Konsultacje

Zalecam zarezerwowanie sobie czasu i pieniędzy przynajmniej na 3 sesje. Odnalezienie właściwych konfliktów programujących chorobę wymaga czasu. To na co pracujemy przez całe życia nie zniknie po jednej konsultacji. Oczywiście czasami jest to możliwe, wszystko zależy od Twojego problemu:)

DIETETYKA TCM

Konsultacja dietetyczna z zakresu medycyny chińskiej - koszt 350 zł. Trwa ona zazwyczaj 1H.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Ustawienia systemowe indywidualne - koszt 450 zł. Nie określam czasu ale zazwyczaj trwa do 1H.

MUZYKOTERAPIA DOGŁĘBNA KOMÓRKOWA (KAMERTONY)

1 zabieg* - 200 zł. Trwa on od 1H do 1,5H.

5 zabiegów* - 900 zł zamiast 1000 zł płatne przy pierwszym zabiegu

10 zabiegów* - 1700 zł zamiast 2000 zł płatne przy pierwszym zabiegu

* zabieg jest dobrany odpowiednio do dolegliwości klienta.

SESJA KAMERTONOWA Solfeggio Medytacyjna tylko dla Klientów TB/RH - 350 zł. Trwa około 50 min.

Zapraszam